NORSKE HELSEHUS FOKUSERER PÅ FIRE OMRÅDER

180419 Njords Hage_Page_04_Image_0002.jpg

EINDOMSDRIFT AV OMSORGSBYGG


180419 Njords Hage_Page_03_Image_0001.jpg

UTVIKLING AV HELSEEINDOM FOR ET FRISKERE LOKALMILJØ

Fjellstrandtunet-prospekt_Page_05_Image_0003.jpg

UTBYGGING AV FREMTIDSRETTEDE SENIORBOLIGER

UTVIKLING OG BYGGING AV SMARTE OG BÆREKRAFTIGE LOKALMILJØ

 

 
kalen-emsley-94112-unsplash.jpg

VI VET AT AKTIVE MENNESKER ER SUNNERE OG LEVER LENGER

VÅRE HELSEHUS SKAL SKAPE MULIGHETER FOR ET AKTIVT LIV SAMTIDIG SOM VI BYGGER KOMFORTABLE, EGNEDE OG TRYGGE HUS TILPASSET BRUKERE OG ARBEIDSTAKERE.

 
 

• VI SKAL ETABLERE NYE SENIOR- OG OMSORGSBOLIGER I SAMARBEID MED KOMMUNER OVER HELE LANDET

• MÅLET VÅRT ER Å BYGGE ET AKTIVT OG TRIVELIG BOMILJØ MED GUNSTIGE BOKOSTNADER FOR ET BREDT PUBLIKUM AV MENNESKER SOM ØNSKER ELLER HAR BEHOV FOR ET TILPASSET BOMILJØ

• MED VÅRE SAMARBEIDSPARTNERE VIL VI TILBY KOMMUNER OG EIENDOMSKJØPERE ATTRAKTIVE, NØKKELFERDIGE SENIOR- OG OMSORGSBOLIGER INKLUDERT GODE TILHØRENDE TJENESTER MED HJEMMESERVICE OG AKTIVITET I HUSET

• DRIFTEN AV ET HELSE- OG OMSORGSHUS ETABLERES I EN FORM TILPASSET BRUKERNE OG KOMMUNENS BEHOV OG KAN GJENNOMFØRES AV KOMMUNENE ELLER AV ANDRE AKTØRER

 
 
Fjellstrandtunet-prospekt_Page_33_Image_0001.jpg

Vi vet at for å utvikle og drive de beste helsehusene med det riktige tilbudet trengs mye kunnskap og en rekke eksperter fra mange fagområder. Vi har derfor knyttet til oss partnere som er blant landets ledende på sitt felt